Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Proficare a.s.

Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový maloobchod společnosti Proficare a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Provozovatel Proficare a.s., se sídlem Hlubočinka 930, 251 68 Sulice, bude dále uváděn jako „prodávající“ a koncový uživatel - zákazník jako „kupující“.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími, pokud nejsou výslovně upravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Provozovatel internetového obchodu Proficare, a.s. zpracovává veškeré osobní údaje na základě Podmínek ochrany osobních údajů“

III. Ceník

Velkoobchodní ceník pro kupující je viditelný po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího a obsahuje aktuální a platné ceny. Maloobchodní ceník je viditelně umístěný na internetových stránkách prodávajícího. Tyto ceny však prodávající může měnit s ohledem na vývoj kurzu Kč vůči zahraničním měnám, s ohledem na změny podmínek od výrobce, popř. aktuální situaci na trhu.

III.A. Slevy

Na zboží objednané v e-shopu není poskytována automaticky sleva z konečné ceny bez DPH.III.B.
Na zboží z Akční nabídky se nevztahují žádné další nebo výše uvedené slevy. Za Akční nabídku se považují produkty již ve slevě, nebo v akci s naturálním rabatem a produkty, které jsou podporovány inzercí, či letáky.

IV. Objednání

Objednávku lze učinit následujícími způsoby:
• prostřednictvím internetového obchodu - 24 hodin denně www.proficare-as.cz, nebo prostřednictvím facebooku na profilu Proficare a.s.)
• elektronickou poštou – 24 hodin denně na info@proficare-as.cz
• telefonicky na : +420 602 620 074
• SMS na čísle: + 420 602 620 074
Každá objednávka je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

V. Odstoupení od smlouvy

Pokud kupující neobjednal zboží osobně, má právo podle odstavce #6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

page1image1103742016page1image1106895328

Zboží doručené zpět prodávajícímu musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, neopotřebované a nepoškozené, nepolepeno žádnými polepy, schopné bezpečného transportu a další distribuce (prodeje)
s veškerými originálními doklady o koupi a případně záručními listy.
V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Zboží zpět zasílejte pouze pojištěné a běžnou balíkovou službou (dobírkou nebude přijato). Při dodržení všech výše uvedených podmínek bude částka za vrácené zboží zákazníkovi

poukázaná na bankovní účet nejpozději do 30 dní po navrácení zboží.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží objednané speciálně a písemně na přání kupujícího, které však nebylo v době objednávky na skladě prodávajícího a na dodávku zboží, u kterého je v případě použití spotřebována část jeho hodnoty a tím jej nejde vrátit do původního stavu před koupí.

V tom případě nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VI. Platební podmínky

První objednávka s novým zákazníkem vždy na dobírku, nebo proforma fakturu. Po dohodě dobírkou při doručení zboží.
Faktura – splatnost 14 dní
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Při nedodržení řádné doby splatnosti, je účtováno za každý den z prodlení 0,05% z celkové dlužné částky.

VI. Dodací podmínky

Osobní odběr v sídle společnosti:
Zboží může převzít osoba pověřená majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravními službami.
Expediční náklady a balné jsou stanoveny na 125,- Kč pro doručení na dobírku a 85,- Kč pro dodání fakturou.
Pokud hodnota objednaného zboží přesáhne částku 1.000,- Kč bez DPH, nebudou tyto náklady kupujícímu účtovány.

Při objednávce větších objemů, vzhledem k velké váze, budou účtovány dopravní více náklady.

V zájmu kupujícího je zkontrolovat s dopravcem podle přepravního listu stav a úplnost zásilky, jakož i neporušenost případných pečetí či firemních pásek.

Kupující je povinen neúplnou nebo poškozenou zásilku odmítnout, sepsat s dopravcem protokol o škodě a zaslat ho do 24 hodin e-mailem prodávajícímu.
Pokud kupující převezme poškozenou či neúplnou zásilku a převzetí stvrdí svým podpisem do dokladů dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nebude brán zřetel.

VII. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.