Pharmamani spray na sanitaci povrchů 100ml

Kód: 0228
Neohodnoceno
119 Kč
Skladem

PHARMAMANI SANITAČNÍ SPRAY NA POVRCHY / ALKOHOL 100%.

Detailní informace

Detailní popis produktu

100 ml 

NÁVOD K POUŽITÍ: důkladně protřepejte, poté aplikujte na povrch určený k sanitaci a nechte odpařit.

Upozornění:

přehled rizik a nebezpečí: H222: extrémně hořlavý aerosol. H229:tlaková nádoba: nebezpečí exploze při zahřátí. H319: způsobuje vážné podráždění očí. H336:

Může způsobit ospalost a závratě.

Bezpečností pokyny: P101:pro komunikaci s lékařem mějte k dispozici nádobku nebo etiketu.P102:držte z dosahu dětí.P210: nevystavujte výrobek teplu, horkým plochám, jiskrám, otevřenému plamenu nebo jiným zdrojům vznícení! Nekuřte.P211:nestříkejte na otevřený plamen nebo jiný zdroj vznícení.P251:nepropichujte a nespalujte ani prázdnou nádobku po jejím vyprázdnění. P410+P412:chraňte obal před slunečním zářením.

Nevystavujte teplotám nad 50˚C.

Složení:objemové množství v hotovém výrobku obsahuje 100% alkoholu.                                  Distributor: PROFICARE, a.s., www.proficare-as.cz